LiteBans: Ban, kick, varování, mute

Přidal:

Filasik

2021-12-26 14:08:12

Příkazy a návody pro použití administračního pluginu LiteBans

/ban [jméno] [důvod] - zabanuje hráče, vždy uvádět důvod
/tempban [jméno] [čas] [důvod] - časový ban pro hráče
/ipban [jméno] [důvod] - zabanuje IP adresu hráče
/unban [jméno] - odbanuje hráče
/mute [jméno] [důvod] - zakáže hráči psát do chatu
/tempmute [jméno] [čas] [důvod] - časovovaný zákaz psaní do chatu
/ipmute [jméno] - zakáže všem hráčům na stejné IP psát do chatu
/unmute [jméno] - zruší zákaz psaní do chatu hráči
/warn [jméno] [důvod] - varuje hráče, 4x varování = automatický ban
/unwarn [jméno] - zruší historii varování hráče
/kick [jméno] [důvod] - vyhodí hráče ze serveru
/history [jméno] - historie
/staffhistory [jméno]
/banlist
/warnings [jméno]
/dupeip [jméno]
/geoip [jméno]
/checkban [jméno] - zkontroluje jestli má hráč ban, případně https://hcraft.cz/bans
/checkmute [jméno]
/clearchat - promaže chat, v případě spamu reklamou, případně salva vulgarismů

při použití argumentu -s za příkazem, se oznámení o vykonání příkazu nezobrazí v chatu.

Zdroj: https://gitlab.com/ruany/LiteBans/-/wik ... ermissions